Mentaris Loopbaancoaching

Hoe blijven we gemotiveerd?

Je wilt dat er organisatie- breed een cultuuromslag ontstaat. Iedereen aangehaakt houden en de nieuwe manier van werken invoeren als ‘vanzelfsprekend’. Vertrouwen en veiligheid vormen voorwaarden voor deze ontwikkeling. Dat maakt dat dit prioriteit heeft. Hoe kunnen we een werkomgeving stimuleren die motiverend en open is? We oefenen technieken om een open blik te creëren richting verandering.

Waarom zou je dit willen? Je hebt vragen als:

  • Hoe stimuleer ik eigenaarschap? En hoe blijven we verbonden als team?
  • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen?
  • De effecten van de training willen we vasthouden; hoe borg ik ze?

Hoe pakken we dit aan?

  • Medewerkers formuleren zelf hun ontwikkeldoelen;
  • Werkopdrachten dienen ervoor om het geleerde vast te houden;
  • We blikken vooruit; waar staat het team over een jaar?

Wat levert het je op?

  • Open communicatie en veiligheid is de norm geworden;
  • De organisatiecultuur maakt een verandering door; van gesloten naar een open cultuur;
  • Medewerkers dragen samen zorg voor een langdurig effect van de team- coaching.