Mentaris Loopbaancoaching

Waar zijn we goed in?

Om als team sterker te worden, is het van belang dat teamleden zich veilig voelen in het benoemen van zaken. Niet alleen dragen we zorg voor psychologische veiligheid, maar ook voor meer energie in het team. Door openheid en eerlijke communicatie, komen we dichterbij ieders werkelijke aandeel in het team. Weten waar je goed in bent, geeft je meer richting, veerkracht en vertrouwen. Door gezamenlijk te werken aan teamdoelen, ontstaat er meer samenhang.

Waarom zou je dit willen? Je hebt vragen als:

  • Wie zijn de teamleden? En waar liggen ieders talenten?
  • Hoe krijg ik het werk zó ingericht dat we beter op elkaar ingespeeld raken?
  • Hoe kan ik de kwaliteiten van medewerkers beter benutten?

Hoe pakken we dit aan?

  • We betrekken iedereen en nodigen medewerkers uit zich uit te spreken;
  • Teamleden brengen hun energiegevers en werk- voorkeuren in kaart;
  • We gaan dieper in op sterktes en inventariseren ieders authentieke talenten.

Wat levert het je op?

  • Teamleden weten waar ze goed in zijn en hoe dit in het werk tot uitdrukking komt;
  • Medewerkers doen hun werk met meer plezier en resultaat, ze voelen zich gezien;
  • Er wordt met meer betrokkenheid gewerkt doordat ieders kwaliteiten benut worden.
ma - vr 9:00 - 17:30 uur