Mentaris Loopbaancoaching

Wat willen we bereiken?

Na de kennismaking met jou als leidinggevende en jouw team, kunnen we een inventarisatie maken van het vraagstuk. Van Mentaris ontvang je feedback over wat wij gezien en gehoord hebben. Je krijgt terugkoppeling over de stand van zaken en de ontwikkelmogelijkheden van jou en je team. De uitkomst is een beeld van de huidige situatie en het onderliggende knelpunt. We zorgen dat onze aanpak aansluit op jullie vraag.

Waarom zou je dit willen? Je hebt vragen als:

  • Welke knelpunten kan ik betrekken en oplossen?
  • Waar begin ik, als ik de effectiviteit van het team wil optimaliseren?
  • Welke verbeteringen kan ik verwachten?

Hoe pakken we dit aan?

  • We geven onze observaties terug en schetsen waar prioriteit ligt;
  • We werken in nauw overleg met jou als opdrachtgever;
  • We concretiseren de aanpak stap voor stap in de offerte.

Wat levert het je op?

  • Structuur in de aanpak, met een heldere opbrengst;
  • Een gezamenlijk accent en focus om het doel te bereiken;
  • Energie en een gedegen visie om gericht aan de slag te gaan.