Mentaris Loopbaancoaching

Wat willen we bereiken?

Na de kennismaking met jou en jouw team, kun je een inventarisatie verwachten van de stand van zaken. Van Mentaris ontvang je feedback over wat wij gezien en gehoord hebben. Je krijgt terugkoppeling over de ontwikkelmogelijkheden van je team. De uitkomst is een beeld van de huidige situatie en het onderliggende knelpunt. We zorgen dat onze aanpak aansluit op jullie vraag.

Waarom zou je dit willen? Je hebt vragen als:

  • Welke knelpunten in de samenwerking kunnen we oplossen?
  • Waar begin ik, als ik de effectiviteit van het team wil optimaliseren?
  • Welke verbeteringen kan ik verwachten? En hoe komen we daar?

Hoe pakken we dit aan?

  • We geven onze observaties terug en schetsen waar prioriteit ligt;
  • We werken in nauw overleg met jou als opdrachtgever;
  • We concretiseren de aanpak stap voor stap in de offerte.

Wat levert het je op?

  • Structuur in de teamcoaching, met een heldere opbrengst;
  • Een gezamenlijke focus om het doel te bereiken;
  • Energie en een gedegen visie om gericht aan de slag te gaan.
ma - vr 9:00 - 17:30 uur