Mentaris Loopbaancoaching

Wie zijn wij als team?

We maken kennis met het team en de organisatie. Welke taken en belangen zijn er? Hoe lopen de lijnen en wat zijn de waarden? Het team leert ons en onze aanpak kennen. We zetten de ‘TalentenTafel’ in om veiligheid en openheid te creëren. Medewerkers komen meer te weten over elkaars talenten, beweegredenen en overtuigingen. Openheid zorgt voor wederzijds begrip. Groei en ontwikkeling wordt mogelijk.

Waarom zou je dit willen? Je hebt vragen als:

  • Hoe steekt mijn team in elkaar en wat speelt er precies?
  • Wat maakt ons als teamleden onderscheidend? En wat bindt ons?
  • Wat is ieders toegevoegde waarde?

Hoe pakken we dit aan?

  • We stellen vragen in onze gesprekken en in de vorm van opdrachten;
  • We nodigen iedereen uit om zich uit te spreken;
  • We luisteren, inventariseren en brengen zaken in kaart.

Wat levert het je op?

  • Een SWOT- analyse op teamniveau;
  • Wederzijds begrip; meer inzicht in elkaars drijfveren;
  • Openheid en veiligheid doordat er gelegenheid is elkaar te leren kennen.