Mentaris Loopbaancoaching

Eindwerkstuk

Wanneer je jouw tijd bij Mentaris gaat afronden, word je gevraagd een eindwerkstuk af te leveren. Op deze manier laat je een waardevolle toevoeging van jou achter voor je collega’s en klanten. Wat dit precies is, wordt bepaald door jouw kwaliteiten en leerbehoeften.

Het eindwerkstuk is altijd het resultaat van verdere verbeteringen van onze diensten en ons interne proces. Voorbeelden zijn het vormgeven aan (een nieuw gedeelte van) onze website, de ontwikkeling van een nieuwe training of het organiseren van een strategie- en visiedag. Tegelijkertijd zorg je ervoor dat je jouw dagelijks werk en jouw verantwoordelijkheden goed overdraagt aan je collega’s.

Waarom zou je dit willen? Je hebt vragen als:

  • Hoe draag ik bij aan het doorontwikkelen van de dienstverlening van Mentaris?
  • Wie neemt mijn werk over? Wat geef ik door aan kennis en innovatieve diensten?
  • Hoe rond ik het werk bij Mentaris af en wat laat ik achter voor mijn collega’s?

Hoe pakken we dit aan?

  • Als ‘lid van het MT’ van Mentaris, bepaal je mede waar we accenten leggen in het jaarprogramma;
  • Je brengt kennis en inzichten in die van belang zijn voor de doorontwikkeling en vernieuwing van ons vak;
  • Je draagt bij aan de groei van onze diensten en aan de marktontwikkeling.

Wat levert het je op?

  • We werken aan gezamenlijke innovatie en productontwikkeling, zodat jijzelf én Mentaris blijvend groeien;
  • Je draagt jouw inzichten in het werk over, zodat je opvolgers ermee verder kunnen;
  • Jouw ‘eindwerkstuk’, waaruit blijkt wat je kunt en wat je geleerd hebt, is de zichtbare opbrengst van jouw innovatie.
ma - vr 9:00 - 17:30 uur