Mentaris Loopbaancoaching

Privacy Statement

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Waarom Mentaris uw persoonsgegevens nodig heeft

Mentaris verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, via e-mail en social media contact met u te kunnen opnemen in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen dienst of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Mentaris kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en zodoende een NAW-formulier invult en/of omdat u deze zelf via een e-mail, social media of bij het invullen van het contactformulier op de website aan Mentaris verstrekt. Ook het curriculum vitae dat u toezendt, behoort tot uw persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens. Mentaris kan de volgende gegevens opslaan, bewaren en verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Factuurgegevens (indien afwijkend van uw priv√©gegevens)
 • Dieetwensen
 • Uitkomsten persoonlijke vragenlijsten
 • Gespreksverslagen
 • Antwoorden op voorbereidende vragen
 • Een overzicht van uw sollicitatie-activiteiten
 • Uw CV
 • Uw Mentaris Talentendiagram

Indien u deze gegevens niet verstrekt, kan Mentaris u niet op een correcte wijze van het juiste product of dienst voorzien en komen de eventueel inmiddels al overeengekomen afspraken te vervallen.

Hoelang Mentaris persoonsgegevens bewaart

Mentaris bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst inclusief de wettelijke bewaartermijn. De gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) wordt door ons gevolgd en gerespecteerd. Ook de afspraken die gelden voor leden van het NOLOC (Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten) worden door Mentaris nageleefd. Uw gegevens zullen ook worden bewaard indien er geen dienst of product overeengekomen wordt.

Hoe Mentaris persoonsgegevens beveiligt

Mentaris neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt daartoe passende maatregelen. Op deze manier wil Mentaris misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegengaan. De website van Mentaris borgt dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen door gebruik te maken van een betrouwbaar systeem. Dit zelfde geldt voor het systeem waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Met wie Mentaris persoonsgegevens deelt

Mentaris deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeengekomen dienst en/of product, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Te denken valt aan NAW-gegevens voor het aanvragen van een vragenlijst of een adviesrapport in het kader van werving en selectie.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek doen door een e-mail te sturen naar margot.thomassen@mentaris.nl.

Toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief intrekken

U heeft het recht om uw toestemming aan Mentaris voor het toesturen van de nieuwsbrief in te trekken wanneer u dat wilt. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar margot.thomassen@mentaris.nl of via de afmeld-button in de nieuwsbrief. U ontvangt dan geen nieuwsbrief meer per e-mail.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Mentaris hetgeen in deze Privacyverklaring vermeld staat, niet naleeft.

Hoe Mentaris te bereiken is

Adres:
Kortekade 13C
3062 GK Rotterdam
Telefoonnummer: (010) 212 58 68
E-mailadres: margot.thomassen@mentaris.nl
KVK inschrijfnummer: 24345489 te Rotterdam

Mentaris is gedeponeerd als handelsnaam van Thomassen Strategie voor Mens en Organisatie onder KVK-nummer 24345489.

ma - vr 9:00 - 17:30 uur