Mentaris Loopbaancoaching

Spiegel van Talenten

Als team wil je goed op elkaar ingespeeld zijn en met voldoening en energie te werk gaan. Een sterk team is goed georganiseerd; ieder teamlid weet wat zijn/haar taken en verantwoordelijkheden zijn. Elkaars talenten zijn duidelijk, zodat iedereen ingezet kan worden naar zijn/haar individuele kracht. Er heerst openheid en cohesie en men gaat flexibel met elkaar om. De communicatie verloopt goed, waardoor conflicten snel worden opgelost.

Herken jij jouw team hierin? Of kan jouw team wel een ‘Spiegel’ gebruiken? Mentaris is jou en je team graag van dienst met de Spiegel van Talenten.

Waarom kies je voor de Spiegel van Talenten?

  • Je wilt een sterk team neerzetten dat goede resultaten behaalt.
  • Je wilt iedereen kunnen inzetten naar zijn/haar talent, waardoor de effectiviteit en efficiëntie van het team toeneemt.
  • Je wilt dat er wederzijds vertrouwen is- onuitgesproken irritaties en andere conflicten wil je voorkomen.
  • Je wilt dat iedereen met energie naar het werk komt en het eind van de dag weer voldaan naar huis gaat.

Hoe is de Spiegel van Talenten opgezet?

Dit is afhankelijk van het vraagstuk. Samen met jou als opdrachtgever bespreek ik het beoogde resultaat en wat ervoor nodig is om dit resultaat te behalen. Grofweg zal het traject er als volgt uit zien:

  • Allereerst is er een kennismaking tussen het team en Mentaris, zodat een eerste stap gezet wordt richting vertrouwen en openheid.
  • We inventariseren van elk teamlid zijn/haar energiegevers, drijfveren en talenten. Dit doen we door middel van een thuiswerkopdracht en gevalideerde en betrouwbare vragenlijsten die ieders ontwikkeling ten goede komt.
  • Tijdens bijeenkomsten werken we aan meer inzicht in elkaars talenten. Teamleden openen zich en stellen zich kwetsbaar op. Er ontstaat meer vertrouwen in elkaar en ieders toegevoegde waarde.

Wat levert de Spiegel van Talenten jou en het team op?

  • Effectievere samenwerking binnen het team.
  • Teamleden zijn bereid elkaar feedback te geven en conflicten op te lossen.
  • Een team met meer werkgeluk en energie.
ma - vr 9:00 - 17:30 uur