Mentaris Loopbaancoaching

Wat kan er effectiever?

Hoe houd je je medewerkers en klanten tevreden? Kan het werk soepeler en met minder klachten gedaan worden? Je wilt processen in je organisatie optimaliseren; effectiever zijn en met optimale uitkomsten. Je wilt handvaten om slimmer om te gaan met tijd en verantwoordelijkheden. Je team gaat doordacht en met meer resultaat aan de slag.

Waarom zou je dit willen? Je hebt vragen als:

  • Hoe zorg ik voor groei, met meer effectiviteit en positiviteit?
  • Onze klanten verwachten méér van mijn team; hoe kom ik daaraan tegemoet?
  • Op welke manier gebeurt het werk binnen de deadlines en met minder fouten?

Hoe pakken we dit aan?

  • We organiseren een bijeenkomst over procesoptimalisatie en zelfsturing;
  • We stellen vragen die medewerkers anders doen kijken naar de invulling van hun tijd en verantwoordelijkheden;
  • We stimuleren autonomie én samenwerking.

Wat levert het je op?

  • Een team dat uit zichzelf slimmer en effectiever werkt;
  • Meer rust en duidelijkheid over verantwoordelijkheden;
  • Een grotere inzetbaarheid van medewerkers en meer overdraagbaarheid in het werk.

Wil je een Masterclass die zich richt op efficiency? Of zoek je naar een Masterclass die zich richt op procesoptimalisatie of effectiviteit?  Wij bieden je de volgende Masterclasses aan: klik hier